kystbyen-slemmestad

Historien om Kystbyen Slemmestad

Frem til etableringen av sementfabrikken Christiania Portland Cementfabrik (CPC) i 1888 var Slemmestad først og fremst et jordbrukssamfunn. Da sementproduksjonen ble igangsatt oppstod et eget industrisamfunn i Slemmestad. Faktisk var CPC i flere år den eneste sementprodusenten i Norge.

På 70-tallet jobbet nesten 900 mennesker i fabrikkene, og hele samfunnet i Slemmestad ble bygget opp rundt dem. Industrien gav arbeid til innbyggerne, bygget boliger for ansatte og gav støtte til dem som bygget hus selv, i form av gratis tomter, sement, tilskudd og rimelige lån. Fabrikken bidro også med midler til kultur- og idrettsaktiviteter, og finansierte både bygging av offentlig bad og idrettsanlegg.

Da fabrikken ble lagt ned i 1989 gikk Slemmestads industrisamfunn inn i en ny epoke. Deler av fabrikkområdet ble omgjort til «Odden», som nå er et boligområde og båthavn. Andre deler ble brukt til næringsvirksomhet og kulturliv – blant annet Sekkefabrikken Kulturhus.

I dag er Slemmestad et levende sentrum for beboere og besøkende, med et rikt service-, kultur- og aktivitetstilbud, skole, boliger og ikke minst nærhet til sjø og natur. De neste 10-15 årene står Slemmestad overfor en spennende utvikling, med transformasjonen fra tettsted til by med et fantastisk bygulv og boliger som skal smelte sammen til en ny, spennende og livlig by.

Powered by Plyo / Design by Roi Division / Foto: Kenneth Willassen