kystbyen
Kystbyen

Historien om Kystbyen

Frem til etableringen av sementfabrikken Christiania Portland Cementfabrik (CPC) i 1888 var Slemmestad først og fremst et jordbrukssamfunn. Da sementproduksjonen ble igangsatt oppstod et eget industrisamfunn i Slemmestad. Faktisk var CPC i flere år den eneste sementprodusenten i Norge.

På 70-tallet jobbet nesten 900 mennesker i fabrikkene, og hele samfunnet i Slemmestad ble bygget opp rundt dem. Industrien gav arbeid til innbyggerne, bygget boliger for ansatte og gav støtte til dem som bygget hus selv, i form av gratis tomter, sement, tilskudd og rimelige lån. Fabrikken bidro også med midler til kultur- og idrettsaktiviteter, og finansierte både bygging av offentlig bad og idrettsanlegg.

Da fabrikken ble lagt ned i 1989 gikk Slemmestads industrisamfunn inn i en ny epoke. Deler av fabrikkområdet ble omgjort til «Odden», som nå er et boligområde og båthavn. Andre deler ble brukt til næringsvirksomhet og kulturliv – blant annet Sekkefabrikken Kulturhus.

I dag er Slemmestad et levende sentrum for beboere og besøkende, med et rikt service-, kultur- og aktivitetstilbud, skole, boliger og ikke minst nærhet til sjø og natur. De neste 10-15 årene står Slemmestad overfor en spennende utvikling, med transformasjonen fra tettsted til by med et fantastisk bygulv og boliger som skal smelte sammen til en ny, spennende og livlig by.