kystbyen

Stedet som inspirerer

Det er mange spennende kvaliteter ved Slemmestad som har gitt kreativiteten og skapertrangen en boost for TAG - arkitektene bak Kystbyen. Historien, geologien, industrien, naturen. Og møtene mellom mennesker.


Publisert: 20.06.22


- Fra geologien har vi tatt med oss lag-på-lag-oppbyggingen av materialer og mye av fargepaletten, mens industrihistorien har inspirert oss når det gjelder materialvalg og en type rå ærlighet i konstruksjonene, forklarer arkitektene.


Hav og sement

Det har også vært viktig å vise respekt for Sekkefabrikken og den eksisterende bygningsmassen, og selve fargepaletten er hentet fra omgivelsene rundt:

- De grå og blå kjølige tonene er plukket fra havet og Slemmestads ærverdige sementhistorie, mens varme og trivsel males med varme toner i rødt og gult.


Street-art

Det finnes flere spennende malerier og “street art” rundt omkring i Slemmestad, blant annet over inngangen til kulturbygget Sekkefabrikken.

- Dette tilfører mye til det vi kaller gatetunene, og som vi har jobbet mye med å utvikle og gjøre spennende og innbydende. Vi ønsker å invitere lokale artister til å være med og sette preg på egen by, forteller arkitektene.

Tanken er å stille flere veggflater til rådighet som lerret for egen kunst. Dette skal være et levende miljø som er spennende å bruke og oppholde seg i. 


Ambisiøse på miljø

Kystbyen Slemmestad skal ikke bare ha gode miljøer for mennesker, men også når det gjelder klima og gjenbruk.

- Prosjektet har som mål å sertifisere boliger og næring med BREEAM i klassene “Very good” og “Excellent”, sier arkitektene.

I tillegg er det ambisjoner om å energimerke boliger i klasse B og næring i klasse A.

Det er også et stort ønske om å bruke ombruks- og gjenbruksmaterialer i interiør, og på deler av fasadene og i gategulvet.

- Helt i starten av prosjektet var vi på befaring for å kartlegge området, og elementer som egner seg til gjenbruk.

TAG har for eksempel bestemt at teglstein skal gjenbrukes på deler av fasadene, og som innslag i gategulvet, mens stålelementer kan støpes inn i gulvet. Og trevirke hentet fra gammel takkonstruksjon skal også brukes som interiør.

En kystby bygget for fremtiden, men med dype røtter i det som har vært. 

Foto: Morten Flaten

Ønsker du å holde deg
oppdatert om alt som skjer i
Kystbyen Slemmestad?