kystbyen

Slemmestad Brygge AS informerer: Håndtering av støv i forbindelse med anleggsarbeidene på Slemmestad


Publisert: 01.06.2023


Vi er inne i en periode med tørt vær og lite nedbør samtidig som vi håndterer mye masser i forbindelse med utbyggingsprosjektet i Slemmestad. Dette gir dessverre noen utfordringer med støv. Vi har det siste døgnet mottatt flere meldinger fra nærmiljøet om dette. Takk for at dere sier ifra!

Anleggsveiene inne på byggeplassen har blitt tilført såkalt Dustex ved et par anledninger, men vi ser at det mister sin effekt. Derfor vil vi i dag sette i gang med vanning og salting av anleggsveiene.

De forurensede massene blir fraktet til NOAH på Langøya med båt. Vi børster kaien jevnlig med vann, men ser at dette arbeidet kan forsterkes. Vi vil derfor gjøre dette etter hver fulle båt fremover. Det vil også bli vurdert om det er behov for å børste i løpet av fylling av båten ved spesielt mye støvdannelse.

Vi kan dessverre ikke tilføre massene vann før fylling i båten da dette vil gjøre massene mer ustabile. Ustabile masser i båt er forbundet med stor fare ved seiling. Det vil derfor dessverre kunne oppstå noe støv akkurat når man slipper massene i båten, men vi har ikke registrert at dette har vært et stort problem til nå. Det største problemet virker å være leirmasser som tørker på bakken og omdannes til leirstøv.

Nå er det mye tørt vær og en del vind. Dette vil dessverre gi utfordringer med støv, men nevnte tiltak skal kunne avhjelpe en god del.

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med oss om dere opplever problemer og vi vil samtidig takke dere for tålmodigheten.

Ønsker du å holde deg
oppdatert om alt som skjer i
Kystbyen Slemmestad?