kystbyen

Informasjon til naboer

Oppstart: Vaterland BT1 som utgjør første byggetrinn av en større utbygging av Slemmestad sentrum er snart i gang!

Publisert: 15.02.23

Dette byggetrinnet består av kjeller under kvartal A, B og C, samt byggene Kvartal A og B som man ser på bildet under.

Dette byggetrinnet deles igjen opp i fase 1 og fase 2. Fase 1 består av gravearbeider, spunting og støp av magerbetong i byggegropa under kvartal A, B og C, mens fase 2 er resterende arbeider i kvartal A og kvartal B, samt utomhus for disse to kvartalene. 

Det er estimert at fase 1 skal pågå til slutten av oktober 2023.

Nærmiljø:

Det vil under hele prosjektet være fokus fra byggeplassledelsen og Byggherre på at utbyggingen er til minst mulig ulempe for nærmiljøet.

Det vil dessverre uansett bli perioder med noe støyende-, støvende- og vibrerende arbeider, Eksempelvis vil man få støyende arbeider i fase 1 når man setter spunt, og når man borer stagene til spunten. Dette er nødvendig for å kunne lage en vanntett byggegrop uten graveskråninger.

Arbeidstiden på de støyende arbeidene skal følge støyforskriftene til Asker kommune, som gir lov til å drive med slike arbeider mellom 07:00-19:00.

De støyende arbeidene i fase 1 på Vaterlandkvartalet BT1 vil pågå i perioder fra midten av mars 2023 til midten av august 2023, mandag til torsdag 07:00-18:00 og fredag fra 07:00 til 15:30. Det vil ikke være støyende arbeider i ferier.

Vi beklager ulempene dette vil medføre.

Endring av gang- og kjøreveier:

Inngjerdingen av byggeplassen starter i slutten av februar 2023. Gjerdet settes rundt hele byggetomten, og det vil derfor ikke lenger være mulig å bruke gangveien midt på tomta.

Pilene indikerer hvor gang- og kjøreveier da kommer til å være. 

Brakkerigg:

I forbindelse med oppstart av fase 1 blir det satt opp brakkerigger for de ansatte på byggeplassen. Det skal settes om en kontorrigg og en mannskapsrigg. Disse vil settes opp på Slemmestad Fabrikkområde, nærmere bestemt på en del av pendlerparkeringen for de som tar Slemmestadbåten.

Bilde under viser hvordan brakkeområdet og pendlerparkeringene kommer til å se ut i fase 1 og fase 2. Fase 1 er merket med blått, mens fase 2 er merket med grønt. De blå og grønne pilene indikerer hvor man kan kjøre til pendlerparkeringen og hvor man skal parkere i de ulike fasene. Som man kan se ut ifra bilde utvides brakkeområdet når produksjonen på byggeplassen øker, og dette antas at blir gjort i starten av august 2023.

Med vennlig hilsen
Skanska Norge AS og Slemmestad Brygge AS

Kontaktpersoner:

Byggherre Slemmestad Brygge:

Geir Vaagan
Prosjektleder
Mobil: 930 90 964
Email: gv@avantor.no

Entreprenør Skanska Norge AS:

Vegard Nilssen
Anleggsleder
Mobil: 474 14 580
Email: vegard.nilssen@skanska.no

Bjørn Erik Nordahl
Prosjektleder
Mobil: 934 44 516
Email: bjorn.nordahl@skanska.no

Ønsker du å holde deg
oppdatert om alt som skjer i
Kystbyen Slemmestad?