kystbyen

Fokus på: Slemmestad og Nærsnes menighet

Slemmestad og Nærsnes har én felles menighet drevet av det samme tverrfaglige miljøet av engasjerte mennesker.

Det er mye liv og aktiviteter i kirkestua for både store og små hele uka. Og mye matservering!

Publisert: 13.12.22

– Vi ønsker å være en inkluderende møteplass, smiler Ellen Sæle Hansen. Hun er fungerende daglig leder og prest i Slemmestad og Nærsnes menighet.

Det ligger en stor frivillig innsats bak aktivitetene. Kirken ønsker å være et sted der innbyggerne og nærmiljøet kan møtes og bygge nettverk på tvers av alder og bakgrunn. Supertirsdagene er et veldig populært tilbud for barn, unge og familier som møtes for leksehjelp, sang og hygge.

–Vi prioriterer å være her i kirken, så vi har noen uformelle arenaer for å møte folk. Enten man er kristen eller ikke er alle like velkomne og vi prøver å la lyset stå på så mye som mulig.

En hyggelig tradisjon som har bestått siden 2010 er torsdagsmiddagen. Her er det vanlig at minst 50 personer ukentlig tar turen innom for et måltid tradisjonell norsk hjemmelaget søndagsmiddag. Dette er spesielt fint for alle nye tilflyttere. Her er det bare å ta plass ved et bord og slå av en prat med sidemannen.

–Vi vil være et mangfoldig og flerkulturelt knutepunkt. Når det for eksempel står pølser på menyen, tilbyr vi også halal-pølser. En gruppe frivillige pensjonister har også etablert språkkafé for immigranter fra ulike land, der er det alltid er god stemning, forteller Hansen.

Fagansvarlige i Slemmestad og Nærsnes menighet
Sogneprest: Marita Bjørke Ådland 
Kantor og organist: Annette Nordmo 
Leder for barn og unge, og trosopplærer: Thina Amalie Biørn Michelet-Rosø  
Kateketvikar og teologistudent ved Menighetsfakultetet: Halvor Hage Tverdal  
Kirketjener og diakonale medarbeidere: Gro Marit og Birger Auke 

Ønsker du å holde deg
oppdatert om alt som skjer i
Kystbyen Slemmestad?