kystbyen

Slemmestad Brygge skifter navn til Avantor Slemmestad ASPublisert: 25.04.24

Slemmestad Brygge AS bytter navn til Avantor Slemmestad AS. Dette markante trekket er en del av en større strategi for å tydeliggjøre Avantor-gruppens engasjement i utviklingen av Kystbyen Slemmestad.

Tom Bratlie, daglig leder i Avantor AS, uttrykker at beslutningen om navnebyttet er et naturlig skritt. Han peker på at Avantor er en viktig aktør bak Kystbyen Slemmestad, og det er derfor passende at selskapets navn reflekterer denne tilknytningen.

Avantor sikret seg 75% av eierskapet i Slemmestad Brygge i løpet av 2021, og fullførte oppkjøpet av resten av selskapet i 2022. Med Kystbyen Slemmestad som det største enkeltprosjektet i Avantors portefølje, understreker Bratlie viktigheten av å synliggjøre Avantors rolle i utviklingen av området gjennom selskapsnavnet.

Det familiedrevne eiendomsselskapet Avantor representerer en styrke for Slemmestad, ifølge Bratlie. Han fremhever at det nye navnet, Avantor Slemmestad AS, naturlig fremhever dette samarbeidet og engasjementet.

Samtidig poengterer Bratlie at navnet "Kystbyen Slemmestad" skal fortsette å være bærende for prosjektet. Målet er å utvikle Slemmestad til en flott kystby med et mangfoldig tilbud av boliger, kultur, handel og tjenester.

Avantor ser frem til å realisere denne visjonen i samarbeid med Slemmestads befolkning, og ser lyst på fremtiden for Kystbyen Slemmestad under det nye navnet Avantor Slemmestad AS.

 

Kilde: RHA ved Bente Elmung

Ønsker du å holde deg
oppdatert om alt som skjer i
Kystbyen Slemmestad?