kystbyen

Fokus På: Oslofjordens Friluftsråd


I 2016 flyttet Nordens første friluftsråd kontoret sitt til Slemmestad. De er positive til opprenskningen av fjordbunnen i forbindelse med utbyggingen.

Publisert: 30.06.2023

– Analyser har vist at bunnen var ødelagt av industrien, så det er fint at den nå renskes opp. Det er en spennende tid å være her, sier Espen Søilen, direktør i Oslofjordens Friluftsråd.

Han ønsker at folk skal bli glad i og bruke fjorden på en bærekraftig måte.

 – Skal vi fortsette å bruke fjorden og gjøre den sunnere og renere må vi ta vare på den sammen, sier han.

Oslofjordens Friluftsråd er en ideell samarbeidsorganisasjon som ble etablert i 1933 av kommunene langs Oslofjorden. De er et politisk talerør, i tillegg til å være en initiativtaker til en rekke praktiske tiltak, aktiviteter og informasjonsarbeid.

– Vår hovedoppgave er å sikre og forvalte friområdene langs fjorden ved å gjøre dem tilgjengelige for alle. Vi skal også fremme friluftslivet og beskytte kystnaturen, sier Søilen.

– Fjorden er vårt mest artsrike område for både dyre-, fugle- og planteliv. Berggrunnen har en gunstig kombinasjon av næringsrik kalkstein og vulkanske bergarter. I tillegg er klimaet gunstig. Mange arter som lever i nordlige områder, har sin sydligste utbredelse i Oslofjorden, og omvendt; mange sydlige arter har sin nordligste utbredelse her, sier Søilen.
 
Siden 1990 er befolkningen rundt fjorden doblet. Dette har ført til økende trafikk og trengsel både på og rundt fjorden. I tillegg har vi fått økt tilførsel av næringsstoffer fra kloakken. Etter en omfattende tilstandsrapport om Oslofjorden i 2019 ble det satt i gang en større satsning på nitrogenrensning og regulering av jordbruket.  

Rydding av søppel har i mange år vært en stor oppgave. Mange får en aha-opplevelse når de deltar på strandrydding og ser at mesteparten av avfallet kommer fra oss vanlige folk. Ryddeaksjoner med barn og ungdom bygger gode holdninger og entusiasme for å ta vare på fjorden, sier Søilen. Det er også viktig å involvere næringslivet.

– I samarbeid med Hold Norge rent og konsulentfirmaet MEPEX tar vi med oss ansatte fra store emballasjeprodusenter på strandrydding. Avfallet analyserer vi sammen i analyseverkstedet her på Slemmestad. Dette gir dem motivasjon til å finne bedre løsninger for produktene, slik at de ikke så lett havner i fjorden. 

Organisasjonen leder også aktiviteter for skoler, barnehager og familier.

–Friluftsliv må i større grad enn før læres. Det å sikre at fremtidige generasjoner også setter pris på naturen og naturopplevelsene er kanskje noe av det viktigste vi driver med, avslutter Søilen.

Les mer om arbeidet til Oslofjordens Friluftsråd her: https://www.oslofjorden.org

Ønsker du å holde deg
oppdatert om alt som skjer i
Kystbyen Slemmestad?