kystbyen-slemmestad

Tuning in to Kids

DATO

27.02.2023

STED

Slemmestad innbyggertorg

TID

09:00-11:00

BILLETTPRIS

Gratis

Ønsker du å lære hvordan du:

  • blir bedre til å snakke med barnet ditt?
  • blir bedre til å forstå barnet ditt?
  • hjelper barnet ditt til å håndtere sine egne følelser?
  • forebygger atferdsproblemer hos barnet ditt?
  • hjelper barnet ditt med håndtere konflikter?

Tuning in to Kids er et foreldreveiledningsprogram for foreldre med barn i barneskolealder. Programmet er forskningsbasert og fokuserer på det emosjonelle båndet mellom foreldre og barn. Det tar for seg hvordan foreldre kan møte barnets vanskelige følelser på en måte som gjør barnet bedre rustet til å forstå og håndtere sine egne følelser.

Forskning viser at programmet har positiv innvirkning på foreldreferdigheter, relasjonen mellom foreldre og barn, samt barnets emosjonelle kompetanse og atferd.

Tuning in to kids viser deg hvordan du kan hjelpe barnet ditt med å utvikle emosjonell kompetanse. Barn med høyere emosjonell kompetanse:

  • har lettere for å inngå og beholde vennskap
  • konsentrerer seg bedre på skolen
  • håndterer bedre vanskelige følelser som sinne og tristhet

Det vil være en blanding av undervisning, praktiske øvelser, erfaringsutveksling og hjemmeoppgaver.

Ønsker du å holde deg oppdatert om alt som skjer i Kystbyen Slemmestad?