kystbyen-slemmestad

Introduksjonskurs innen mental helse 

DATO

01.02.2022

STED

Slemmestad innbyggertorg

TID

09:00-11:00

BILLETTPRIS

Gratis

Kursene har som mål å gi en innføring i hva tilstandene for vanligste psykiske plagene innebærer, samt å forebygge utvikling av psykisk uhelse. Svært mange har møtt opp til tidligere kurs, og den gjennomgående tilbakemeldingen er at kursene oppleves som nyttige.

Det er lav terskel for å møte på kurs og det stilles ingen krav til muntlig aktivitet eller andre bidrag. Kursene er lagt opp som foredrag der de som ønsker det er velkomne til å stille spørsmål eller komme med innspill.

Introduksjonskursene gir en generell innføring i følgende temaer: depresjon og nedstemthet, angst og bekymringer, søvnvansker, grensesetting og selvhevdelse samt vaner og uvaner.

På kurset får du informasjon om temaene, samt praktiske verktøy du kan bruke i hverdagen din. Det er mulig å møte opp på kurs i utvalgte tema, eller komme på hele kursrekken om det er ønskelig.

  • 11. januar: Forstå mental helse og hvordan komme i gang med endring.
  • 18. januar: Nedstemthet og andre depresjonsplager.
  • 25. januar: Angst og bekymring.
  • 1. februar: Håndtere bekymring og kvernetanker forts. og søvnvansker. 

Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Les mer om aktiviteten
her

Ønsker du å holde deg oppdatert om alt som skjer i Kystbyen Slemmestad?