kystbyen-slemmestad

Erfaringsutvekslingsmøte


                                                                                                          Foto: nattanan23 på Pixabay

DATO

27.09.2023

STED

Slemmestad innbyggertorg

TID

17:00-19:00

BILLETTPRIS

Gratis

Informasjon og erfaringsutvekslingsmøte for tilskuddsordning – Inkludering av barn og unge

Sektor Medborgerskap i Asker kommune inviterer til åpent møte om BUF-dir sin tilskuddsordning – Inkludering av barn og unge.

Ungt utenforskap blir omtalt som en av vår tids største samfunnsutfordringer og det fremstår viktigere enn noen gang og ha gode og treffende tiltak som er utviklet i samarbeid, og tilpasset til brukergruppen.

På samlingen vil vi presentere eksempler fra kommunen, og fra organisasjons og frivillig sektor, og gi grunnleggende informasjon om ordningen. Det blir anledning til å utveksle erfaringer, snakke om neste års søknad og rapportering.

Det blir en enkel matservering.

Mer om ordningen finner du på nettsiden https://www.bufdir.no/tilskudd/inkludering-av-barn-og-unge/

På grunn av serveringen ønsker vi å høre fra deg om du kommer, innen den 21.9. til heidi.thommessen@asker.kommune.no

Ønsker du å holde deg oppdatert om alt som skjer i Kystbyen Slemmestad?


Powered by Plyo / Design by Roi Division / Foto: Kenneth Willassen