kystbyen-slemmestad

Følg prosjektet

Vi er godt i gang med å bygge Kystbyen Slemmestad. Her kan du følge prosessen til et av de største utviklingsprosjektene i området.


Grunnarbeidene er nå i gang på første byggetrinn i Slemmestad Sentrum – Vaterland, innerst i pollen i Slemmestad. 

Her tar vi en stor miljøopprydding på de gamle industriområdene. Vi flytter 70 000 tonn med masse fra tomten, der 50 000 tonn er forurensende masser og fraktes til NOAH på Langøya. På Vaterland skal det bygges 11 000 m² med boliger, 7 000 m² med næringslokaler og et garasjeanlegg på 10 000 m². Skanska har fått i oppdrag å sikre byggetomta med en stålspunt som skal settes ned i grunnen rundt tomta før man starter utgraving og borttransport av forurensede masser. 

Disse massene skal fraktes på båt til Langøya utenfor Holmestrand. Sikring og utgraving på tomta vil pågå parallelt med at Asker kommune gjennomfører en rekke infrastrukturarbeider i området, blant annet i form av nye vann og avløpsledninger og åpning av Bøbekken fra Vaterlandsveien og ned til sjøen. 

Skanska startet opp med sine arbeider i mars og det planlegges at disse er ferdige i løpet av oktober 2023. Avantor Slemmestad AS jobber tett med Asker kommune som er ansvarlig for utbygging av infrastrukturen for den nye kystbyen.

 

1300

Nye boliger

55 000 m2

Næringsareal

2000

Arbeidsplasser

Prosjekt oppdateringer

Powered by Plyo / Design by Roi Division / Foto: Kenneth Willassen